You are here: Home » NCMMC 22-24 Sept 2017 » Registrations

Registrations

Costs for registration / Kostes vir registrasie:

Registration is free. There is no costs to attend the Mighty Men conference. However, we would like you to register so that we can keep in contact with you.

Registrasie is gratis. Daar is geen kostes verbonde aan die bywonng van die Mighty Men konferensie. Ons vra u slegs om te registreer om kontak met u te behou.

Please complete the registration form below / Voltooi asb die registrasie vorm: