Donate

Alhoewel die NC Mighty Men ‘n gratis ‘event’ is en geen toegangs fooie gehef word nie, het die komitee kostes wat gedek moet word. Items soos toilette, die verhoog, klank, sprekers, brandstof, en vele meer, kos ongelukkig geld en die kostes moet gedek word. Ten einde die kostes te dek, word sewe dromme vir donasies op die terrein geplaas. Indien u egter gelei is om voor die naweek ‘n bydrae te maak, kan u direkte inbetalings in die bankrekening maak. Die rekening besonderhede word geplaas vir hierdie doel.

Ons bid Vader se se├źn oor u. Baie dankie!

Although no entry fees are charged for the NC Mighty Men Conference, did the committee decided to place seven donation bins on the event area to cover costs. Items like toilets, the stage, sound, speakers, fuel, and many more, need to be covered financially. However, should you feel led to donate in advance to the event, we place the bank details on this site so you can make direct deposits.

May God bless you. Thank you!

ABSA Bank, Savings Account, Name – KCN, No – 931 455 4017

Ref: NCMMC & your cell no – Email to: ncmightymen@gmail.com